การอบรมเชิงปฎิบัติการนักเรียนแกนนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการพัฒนาคุณภาพ วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ หอประชุมสมเด็จฯ ๘๔ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

(ภาพโดย:งานโสตฯ)