พิมพ์กิจกรรมการเข้าค่าบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

(ภาพโดย:งานโสตฯ)หมวด: กิจกรรมนักเรียน
ฮิต: 252